Regulamin Bukołaz KIDS

 1. Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna. Partner Strategiczny – Nadleśnictwo Gryfino.
 2. Biegi rozegrane zostaną z podziałem na grupy wiekowe i płeć. Odpowiednio:
  1. Dystans 300 metrów roczniki: 2014 i młodsi, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
  2. Dystans 600 metrów roczniki: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.
 3. Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych odbywać się będą przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w zakładce BUKOŁAZ KIDS.  Termin zgłaszania uczestników upływa w dniu 10.12.2019 (do godz. 23.59) lub do wyczerpania miejsc (250 młodych zawodników).

  Zgłoszenie bez opłaty startowej pozostaje niezarejestrowane
  W dniu zawodów istnieje ryzyko odmowy zgłoszenia do biegu. Ewentualne zgłoszenie wiąże się z brakiem gwarancji otrzymania pakietu startowego.
 4. Opłata startowa za bieg wynosi 20PLN płatna poprzez płatności elektroniczne. Organizator nie zwraca opłaty startowej.
 5. Każde dziecko otrzyma nr startowy.
 6. Biegi dziecięce odbędą się  14 grudnia (sobota) 2019, start i meta w kompleksie sportowo-leśnym KSP JPII (ul. Skalista 24, Szczecin).
 7. Godz. 11.00-11.40 weryfikacja zawodników na podstawie dokumentu tożsamości.
 8. Początek biegów godzina 12.00.
 9. Każdy uczestnik zgłoszony w terminie otrzyma pamiątkowy medal. Odbiór nagród tylko w dniu zawodów.
 10. W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa. W momencie odbioru nr startowego rodzic/opiekun prawny przekazuje podpisane oświadczenie. Bez przekazania oświadczenia uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wzór oświadczenia można pobrać na dole strony.
 11. Przy linii startowej będzie wydzielona strefa dla zawodników, do której rodzice i kibice nie mają wstępu.
 12. Dopuszcza się bieg obok dziecka tylko w najmłodszej grupie (roczniki 2014 i młodsze). Wspólny bieg rodzica z dzieckiem winien przebiegać w formule motywującej zachęty, przy jednoczesnej fizycznej separacji. Przypadki naruszenia zasady fizycznej separacji mogą zakończyć się dyskwalifikacją uczestnika. Start pary dziecko rodzic, powinien odbywać się z drugiej linii zawodników. Rodzic nie może blokować uczestnika biegnącego samodzielnie.  
 13. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
 14. Kolejność biegów zostanie podana w terminie do 12.12.2019 na stronie internetowej biegu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów marketingowych. Sposób wykorzystania podanych materiałów ma na celu promocję wydarzenia i każdorazowo zakłada budowanie przyjaznego wizerunku jego zaangażowanych uczestników.
 17. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna, 71-004 Szczecin, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 28/9. Inspektorem ochrony Państwa danych osobowych w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Biomaszyna jest Pan Grzegorz Kuczyński, email: g.kuczynski@biomaszyna.com Dodatkowo Państwa dane przetwarza podmiot Manufaktura Sportu Maciej Szyszko (NIP 955-142-40-25, adres 70-731 Szczecin, ul. Przewiewna 25), który zarządza serwisem www.bukolaz.pl  Ponadto podmioty współzależne: B4SPORT KAELMO, ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz poprzez platformę służącą do zapisów i prezentacji wyników - B4SPORTONLINE oraz HERKULES Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Bonin 11E, 76-009 Bonin, w zakresie świadczonej usługi pomiaru elektronicznego czasu. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zawodów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres email: g.kuczynski@biomaszyna.com Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli Państwa zidentyfikować. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podadzą Państwo swoich danych, nie będzie możliwe sklasyfikowanie uczestnictwa w zawodach i przyznania sportowych wyróżnień i nagród. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w sytuacji uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
 18. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

U W A G A !!! Uczestnicy Biegu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność za zgodą opiekunów prawnych. Organizator nie ubezpiecza uczestników Biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA DO POBRANIA W BIURZE ZAWODÓW BEZPOŚREDNIO W DNIU IMPREZY.