Regulamin Bukołaz 6K Intro

 1. CEL
  1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
  2. Edukacja historyczna, przyrodnicza i ekologiczna.
  3. Promocja przyrodniczych walorów kompleksu SPK Puszcza Bukowa.
 2. ORGANIZATOR
  1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna.
  2. Partnerem strategicznym jest Nadleśnictwo Gryfino.
 3. TERMIN I MIEJSCE
  1. Bieg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2019 roku, start o godz. 14.00.
  2. Trasa BUKOŁAZ 6K INTRO przebiega leśnymi duktami SPK Puszcza Bukowa.
  3. Start i Meta: Kompleks sportowo-leśny KSP Jana Pawła II (Szczecin, ul. Skalista 24).
  4. Długość trasy ok 6km. BUKOŁAZ 6K INTRO należy traktować jako bieg o charakterystyce górskiej. Liczne strome zbiegi i podbiegi. Nawierzchnia: głównie podłoże leśne (miękkie), korzenie, kamienie i piasek, w przypadku występowania opadów – także błoto. Dokładny przebieg trasy zostanie przedstawiony na stronie WWW.BUKOLAZ.PL
  5. Trasa biegu zostanie wyraźnie oznaczona. Dodatkowo w przebiegu trasy rozlokowane będą stanowiska wsparcia organizatora.
  6. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów - elektroniczny pomiar czasu. Pierwszych 20 zawodników na mecie zostanie sklasyfikowanych według czasu brutto, pozostali według czasu netto.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W biegu może wziąć udział każdy, kto:
   1. ukończył 18 lat;
   2. złoży w Biurze Zawodów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia - pozwalającym na udział w biegu, wzór do pobrania na dole strony.
   3. opłaci wpisowe:
    1. W terminie do 30 listopada 2019 – opłata 60PLN
    2. W terminie od 1 grudnia 2019 do 10 grudnia 2019 – opłata 75PLN
    3. Ewentualnie do godz. 13.40 w dniu startu zawodów. Wówczas opłata wpisowa wynosi 100 PLN. 
    4. Opłata startowa za bieg płatna poprzez płatności elektroniczne nie podlega zwrotowi.
    5. Istnieje możliwość udziału innego zawodnika w ramach wpłaconego już wpisowego, po uprzednim poinformowaniu o tym Organizatora w terminie do 1.12.2019. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  2. ZGŁOSZENIA:
   1. Zapisy do Biegu odbywać się będą w formie elektronicznej za pośrednictwem strony – TUTAJ do dnia 11.12.2019 do godz. 23.59.
   2. Limit uczestników Biegu ustalono na 150 osób. Lista Startowa zostanie zamknięta po zgłoszeniu się i opłaceniu startowego przez 150 osób (o kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu wpisowego na konto Stowarzyszenia). Informacja o zamknięciu Listy Startowej zamieszczona zostanie na stronie internetowej biegu www.bukolaz.pl. Organizator może zwiększyć limit uczestników.
  3. ORGANIZATOR ZAPEWNIA
   1. Pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę; numer startowy wraz z agrafkami; elektroniczny pomiar czasu; worek na bagaż osobisty do przechowania w Depozycie; medal okolicznościowy (po ukończeniu Biegu!); oznakowanie trasy; Biuro Zawodów oraz Depozyt, w którym uczestnicy będą mogli składać rzeczy na czas trwania Biegu (Depozyt zlokalizowany będzie w pobliżu startu i mety); relację fotograficzną z biegu; pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy; posiłek regeneracyjny.
  4. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
   1. W dniu zawodów w Biurze Zawodów (ul. Skalista 24, Szczecin) w godz. 11.00 – 13.40.
 5. NAGRODY
  1. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników Biegu i dyplomy (do pobrania ze strony bukolaz.pl).
  2. Dodatkowo zwycięzcy Biegu w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe trofea.
  3. Klasyfikacja Biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:
   1. OPEN MĘŻCZYŹNI (miejsca 1-6)
   2. OPEN KOBIETY (miejsca 1-6)
  4. Trofea i nagrody można odebrać tylko w dniu zawodów.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  2. Każdy startujący musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej oraz przymocowany chip do pomiaru czasu (instrukcja montażu chipa będzie znajdować się biurze zawodów).
  3. Organizator zapewnia dostęp do sanitariatów (toalety, umywalki, bez pryszniców), przebieralnie, przechowalnię rzeczy.
  4. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać drogą elektroniczną dane podmiotu niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.
  5. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Sposób wykorzystania podanych materiałów ma na celu promocję wydarzenia i każdorazowo zakłada budowanie przyjaznego wizerunku jego zaangażowanych uczestników.
  6. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna, 71-004 Szczecin, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 28/9. Inspektorem ochrony Państwa danych osobowych w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Biomaszyna jest Pan Grzegorz Kuczyński, email: g.kuczynski@biomaszyna.com Dodatkowo Państwa dane przetwarza podmiot Manufaktura Sportu Maciej Szyszko (NIP 955-142-40-25, adres 70-731 Szczecin, ul. Przewiewna 25), który zarządza serwisem www.bukolaz.pl  Ponadto podmioty współzależne: B4SPORT KAELMO, ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz poprzez platformę służącą do zapisów i prezentacji wyników - B4SPORTONLINE oraz HERKULES Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Bonin 11E, 76-009 Bonin, w zakresie świadczonej usługi pomiaru elektronicznego czasu. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zawodów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres email: g.kuczynski@biomaszyna.com Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli Państwa zidentyfikować. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podadzą Państwo swoich danych, nie będzie możliwe sklasyfikowanie uczestnictwa w zawodach i przyznania sportowych wyróżnień i nagród. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w sytuacji uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
  7. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych na potrzeby przesyłania do nich informacji o przyszłych imprezach Organizatora.
  8. Zawodnicy pokonujący trasę Biegu w sposób niedozwolony, omijający punkty kontrolne, zostaną zdyskwalifikowani.
  9. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
  10. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
  11. Zawodnik ma prawo złożenia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200PLN. W przypadku odrzucenia protestu przez Organizatora kaucja przepada. Decyzja Organizatora w sprawie protestu jest wiążąca i ostateczna.
  12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.

U W A G A !!! Uczestnicy Biegu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników Biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA DO POBRANIA W BIURZE ZAWODÓW BEZPOŚREDNIO W DNIU IMPREZY. 

osoby kontaktowe w sprawach biegu BUKOŁAZ 6K INTRO:

Maciej Szyszko – tel. 602-460-832 / m.szyszko@biomaszyna.com