REGULAMIN BUKOŁAZ 12K BIATHLON

1. CEL

Popularyzacja i upowszechnienie biathlonu.

Upamiętnienie sylwetki polskiego lekkoatlety, lekarza, żołnierza i bohatera – Julian Gruner.

Promocja przyrodniczych walorów kompleksu SPK Puszcza Bukowa.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna.

Partnerem strategicznym jest IPN Oddział Szczecin.

3. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2019 roku, start o godz. 12.00.

START i META: Kompleks sportowo-leśny KSP JPII (Szczecin, ul. Skalista 24).

Trasa BUKOŁAZ 12K BIATHLON przebiega leśnymi duktami SPK Puszcza Bukowa. Dwa okrążenia po 6K połączone z dwoma wizytami na profesjonalnej strzelnicy wojskowej położonej przy Drodze Chlebowskiej.  Bieg rozgrywany jest systemem:

Start w kolejności alfabetycznej nazwisk zawodników w odstępach co 40 sekund.

Po starcie bieg na dystansie 3K do stanowiska strzelniczego w pozycji leżącej - 5 strzałów, broń czeka i zostaje na strzelnicy.  Każdy niecelny strzał oznacza doliczenie 30 sekund karnych. Strzelamy z wiatrówek o energii poniżej 17 dżuli do biathlonek oddalonych o 15 metrów.

Następnie kontynuacja biegu (dystans  6K) do stanowiska strzelniczego w pozycji stojącej - 5 strzałów, broń czeka i zostaje na strzelnicy. Każdy niecelny strzał oznacza doliczenie 30 sekund karnych. Podobnie do pozycji leżącej strzelamy z wiatrówek o energii poniżej 17 dżuli do biathlonek oddalonych o 10 metrów.

Po drugim strzelaniu ostatnie 3K biegu z finiszem na MECIE.

BUKOŁAZ 12K BIATHLON należy traktować jako bieg o charakterystyce górskiej. Trasa biegu zostanie wyraźnie oznaczona. W momentach stycznych do dróg publicznych o niewielkim natężeniu trasa biegu nie będzie wyłączona z ruchu. Dodatkowo w przebiegu trasy rozlokowane będą stanowiska wsparcia organizatora. Dokładny przebieg trasy zostanie przedstawiony na stronie WWW.BUKOLAZ.PL

Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów - elektroniczny pomiar czasu.

DODATKOWE ZALECENIE do skorzystania z możliwości strzałów próbnych przed rozpoczęciem zawodów (od godz. 10.00 do 11.40).

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegu może wziąć udział każdy, kto:

ukończył 18 lat;

złoży w Biurze Zawodów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia - pozwalającym na udział w biegu.

opłaci wpisowe:

Pierwszych 50 uczestników – opłata 60PLN

Poza tym do 10 kwietnia 2019 – opłata 70PLN

w terminie dnia zawodów - opłata 100PLN

Opłata startowa za bieg płatna poprzez płatności elektroniczne nie podlega zwrotowi.

Istnieje możliwość udziału innego zawodnika w ramach wpłaconego już wpisowego, po uprzednim poinformowaniu o tym Organizatora w terminie do 10 kwietnia 2018.

Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. ZGŁOSZENIA

Zapisy do Biegu odbywać się będą w formie elektronicznej za pośrednictwem strony – www.bukolaz.pl , do dnia 10 kwietnia 2019 do godz. 23.59.

Limit uczestników Biegu ustalono na 150 osób. Lista Startowa zostanie zamknięta po zgłoszeniu się i opłaceniu startowego przez 150 osób (o kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu wpisowego na konto Stowarzyszenia). Informacja o zamknięciu Listy Startowej zamieszczona zostanie na stronie internetowej biegu www.bukolaz.pl. Organizator może zwiększyć limit uczestników.

6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę; numer startowy wraz z agrafkami; elektroniczny pomiaru czasu; worek na bagaż osobisty do przechowania w Depozycie; medal okolicznościowy (po ukończeniu Biegu!); oznakowanie trasy; punkty kontroli czasu na trasie; punkt nawadniania i odżywiania na trasie biegu; Biuro Zawodów oraz Depozyt, w którym uczestnicy będą mogli składać rzeczy na czas trwania Biegu (Depozyt zlokalizowany będzie w pobliżu startu i mety); relację fotograficzna z biegu; pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy; odnowę biologiczna powysiłkową; posiłek regeneracyjny.

7. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

Pakiety startowe można odebrać:

W dniu zawodów w Biurze Zawodów (ul. Skalista 24, Szczecin) w godz. 10.00 – 11.50.

8. NAGRODY

Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników Biegu i dyplomy (do pobrania ze strony bukolaz.pl).

Dodatkowo zwycięzcy Biegu w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe trofea.

Klasyfikacja Biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:

OPEN MĘŻCZYŹNI (miejsca 1-6)

OPEN KOBIETY (miejsca 1-6)

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

Trofea i nagrody można odebrać tylko w dniu zawodów.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2h.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do stosowania się do poleceń obsługi biegu i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo służb porządkowych. W sposób szczególny dotyczy to zasad bezpieczeństwa na strzelnicy. Zawodnicy, którzy nie będą respektowali reguł obowiązujących na strzelnicy i bezpośrednich poleceń sędziów, będą bezwzględnie dyskwalifikowani. Osobno jeszcze przed startem zawodów w rozesłanym komunikacie do wszystkich uczestników przedstawione zostaną ściśle obowiązujące zasady zachowania na strzelnicy podczas imprezy BUKOŁAZ 12K BIATHLON.

Równoległe decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu mają charakter niepodważalny i ostateczny.

Organizator zapewnia dostęp do sanitariatów (toalety, umywalki, bez pryszniców), przebieralnie, przechowalnię rzeczy.

Każdy startujący musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej oraz przymocowany chip do pomiaru czasu (instrukcja montażu chipa będzie znajdować się w biurze zawodów).

Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać drogą elektroniczną dane podmiotu niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.

Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Sposób wykorzystania podanych materiałów ma na celu promocję wydarzenia i każdorazowo zakłada budowanie przyjaznego wizerunku jego zaangażowanych uczestników.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna, 70-731 Szczecin, ul. Przewiewna 25. Inspektorem ochrony Państwa danych osobowych w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Biomaszyna jest Pan Maciej Szyszko, email: m.szyszko@biomaszyna.com Dodatkowo Państwa dane przetwarza podmiot Manufaktura Sportu Maciej Szyszko (NIP 955-142-40-25, adres 70-731 Szczecin, ul. Przewiewna 25), który zarządza serwisem www.bukolaz.pl  Ponadto podmioty współzależne: B4SPORT KAELMO, ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz poprzez platformę służącą do zapisów i prezentacji wyników - B4SPORTONLINE oraz HERKULES Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Bonin 11E, 76-009 Bonin, w zakresie świadczonej usługi pomiaru elektronicznego czasu. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zawodów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres email: m.szyszko@biomaszyna.com Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli Państwa zidentyfikować. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podadzą Państwo swoich danych, nie będzie możliwe sklasyfikowanie uczestnictwa w zawodach i przyznania sportowych wyróżnień i nagród. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w sytuacji uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych na potrzeby przesyłania do nich informacji o przyszłych imprezach Organizatora.

Zawodnicy pokonujący trasę Biegu w sposób niedozwolony, omijający punkty kontrolne, zostaną zdyskwalifikowani.

Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zawodnik ma prawo złożenia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 zł. W przypadku odrzucenia protestu przez Organizatora kaucja przepada. Decyzja Organizatora w sprawie protestu jest wiążąca i ostateczna.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie. 

U W A G A !!! Uczestnicy Biegu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników Biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.